Lidmaatschap opzeggen

Verdere informatie volgt nog. Voor nu kunt u uitschrijven door een mail te sturen naar ledenadministratie@sportvereentoldemarkt.nl.

Lidmaatschap dient voor het einde van de maand opgezegd te worden, anders wordt de daarop volgende maand nog wel contributie geïnd.