Vertrouwenscontactpersoon


VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Sport Vereent wil een vereniging zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Het kan echter gebeuren dat dit niet zo ervaren wordt. Er kan dan sprake zijn van ongewenst gedrag en dat willen we niet binnen onze vereniging.

Wanneer je als lid van Sport Vereent ongewenst gedrag ervaart dan willen we dat als vereniging weten, zodat we jou daarbij kunnen helpen. Wat is ongewenst gedrag? Dit kan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging of gewelddadig gedrag zijn. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent of je buiten gesloten voelen.

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook zien gebeuren bij iemand anders. Ook als je als trainer, contactpersoon, medesporter of ouder dit meemaakt, dan vinden we het fijn als je dit laat weten. Je kan dan contact leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn trainers, begeleiders en het bestuur zelfs verplicht om dit te doen.

WAT DOET DE VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem.

WIE IS DE VCP VAN SPORT VEREENT?

Marieke van Gool is de Vertrouwenscontactpersoon bij Sport Vereent. In het dagelijkse leven is ze psychomotorisch therapeut bij twee instellingen en heeft ze een eigen praktijk. Ze heeft twee dochters die sporten bij Sport Vereent en is zelf ook sportief ingesteld. In januari 2023 heeft ze de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOC-NSF.

Via de mail kan je contact leggen met de VCP. Dit kan op het mailadres: m_vangool@hotmail.com. De mail zal binnen 24 uur beantwoord worden.