Huisregels

Welkom bij Sport Vereent Oldemarkt! We vinden het fijn u/jou te mogen verwelkomen bij de vereniging. Om de trainingen zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld.

Het reglement bestaat uit een algemeen deel, welke bedoeld is voor alle sporten binnen Sport Vereent. Tevens zijn er voor een aantal sporten wat specifieke regels opgesteld.

ALGEMENE REGELS

 • In en rondom de trainingen wordt iedereen met respect behandeld. Er wordt niemand gepest om wat voor reden dan ook. Mocht er toch sprake zijn van een dergelijke situatie, meldt dit dan – bij voorkeur – aan de train(st)er, dan wel aan bestuur of vertrouwenspersoon.
 • Tijdens de lessen wordt er kleding gedragend passend bij de sport en evt. sportschoenen voor in de zaal (m.u.v. de lessen die buiten gegeven worden).
 • Sport Vereent heeft een eigen trainingspak met logo en een shirt. Informatie hierover is te vinden op de site en te bestellen via turnen@sportvereentoldemarkt.nl
 • Bij de meeste lessen wordt er twee keer per jaar een kijkles georganiseerd. Hiervoor ontvangt u per mail of per nieuwsbrief een uitnodiging.
 • Tijdens de reguliere trainingen wordt er in principe niet door familie, vriendjes en/of vriendinnetjes gekeken i.v.m. te veel afleiding en ongelukken tot gevolg. In overleg met de trainer kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
 • Soms worden er foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de trainingen of wedstrijden, welke mogelijk op de website of op Facebook worden geplaatst. Als hier bezwaar tegen is, kan dit kenbaar gemaakt worden bij de trainer en zal iemand niet gefotografeerd of gefilmd worden. Tevens wordt hiervoor toestemming gevraagd bij de inschrijving. Indien dit ingevuld is gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de eventuele plaatsing van foto’s/filmpjes.
 • Heeft u vragen en/of opmerkingen over de training, uw zoon of dochter, of andere zaken, dan kunt u hiervoor terecht bij de betreffende trainer. Voor zaken die het bestuur aangaan, wordt u doorverwezen naar het bestuur (contactgegevens op de site).
 • Zijn er zaken die u niet met de trainer of het bestuur kunt bespreken, dan kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon (contactgegevens op de site).


TURNEN (kleuters, recreatief turnen jongens/meiden)

 • Meiden dragen tijdens de training een turnpakje en evt. een turnbroekje (strak, kort broekje; geen lange broek). De jongens dragen bij turnen een kort broekje en een strak shirt. De kleuters dragen een broekje met shirt, of een turnpakje.
 • Lange haren zitten vastgebonden vóórdat de training begint.
 • Trainen mag op blote voeten of evt. op turnschoentjes mét profiel.
 • Iedereen is ruim op tijd in de zaal, minimaal 10 minuten van tevoren. Aangezien er bij sommige lessen behoorlijk wat klaargezet moet worden, is het prettig als dit gedaan wordt door meerdere personen (niet steeds dezelfde). Na de les helpt iedereen met het opruimen van de toestellen.
 • Vanuit de recreatieve groepen kan er doorstroming plaatsvinden naar de wedstrijdgroep, of van de wedstrijdgroep naar de recreatieve groep. De trainers bepalen wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt. Tijdens de trainingen wordt hiervoor de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden en wanneer dit mogelijk is, vindt er een doorstromingsmoment plaats. Hieraan zit altijd een proefperiode gekoppeld, waarna besloten wordt of uw zoon of dochter past in de andere groep.
 • Vriendjes en vriendinnetjes mogen altijd een keer mee komen doen bij de recreatieve lessen. Wel graag in overleg met de train(st)er.


WEDSTRIJDGROEPEN
Onderstaande regels zijn een aanvulling op de regels onder ‘Turnen’.

 • Bij afwezigheid, wordt dit voorafgaand aan de training gemeld bij één van de trainers (per sms, app of mail).
 • Tijdens de training is het dragen van een turnpakje verplicht, de keuze van het turnpakje is vrij.
 • Wedstrijden worden geturnd in een clubpakje van de vereniging; het is dan ook verplicht om zo snel mogelijk een clubpakje aan te schaffen, wanneer iemand in de wedstrijdgroep komt trainen. Dit pakje kan nieuw of tweedehands gekocht worden (meer info op de site).
 • Zoals boven vermeldt, vindt er doorstroming plaats. Hiervoor zijn er meerdere opties. De meest voorkomende route is de doorstroming van de recreatieve groep naar één van de wedstrijdgroepen. Tevens kan er sprake zijn van het wisselen van de wedstrijdgroep naar de recreatieve groep. Beide wedstrijdgroepen trainen met hetzelfde doel en er vindt niet altijd doorstroming plaats van de ene naar de andere wedstrijdgroep.
 • Tijdens de trainingen wordt er gekeken naar het turnniveau. Maar behalve het niveau, wordt er ook gekeken naar inzet, aanwezigheid, vooruitgang, motivatie en gedrag van eenieder. Op basis hiervan wordt bepaald in welke (wedstrijd)groep iemand thuis hoort en zorgen er daardoor voor dat iedereen lessen aangeboden krijgt die passen bij hem of haar.
 • Als er vragen zijn over het niveau van een turn(st)er, doorstroming of wisseling van groep, of andere vragen, dan kunnen deze voor of na de training gesteld worden aan de trainers, of per mail. Tijdens de trainingen en wedstrijden gaat de aandacht van de trainers uit naar de turn(st)ers.
 • Het meedoen aan wedstrijden is voor turn(st)ers in de wedstrijdgroep verplicht. Aan het begin van het seizoen ontvangt u een wedstrijdkalender met daarop de dagen waarop uw zoon/dochter mee doet aan een wedstrijd, sommige dagen zijn onder voorbehoud. De tijden zijn pas een aantal weken voor de wedstrijd bekend, en worden zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt.
  De trainers bepalen wie er aan welke wedstrijd mee doet, de turn(st)ers worden ingedeeld op leeftijd en niveau.
 • De KNGU bepaalt de locatie van de wedstrijden. Dit betekent dat de wedstrijden doorgaans in Overijssel of Gelderland zijn, maar soms ook daarbuiten. Turn(st)ers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de wedstrijden, en om hier op tijd aanwezig te zijn. Wel proberen we elkaar te helpen. Op deze manier hebben de turn(st)ers altijd de mogelijkheid om naar de wedstrijden te gaan, ook als de ouders/verzorgers zelf een keer niet kunnen.
 • Omdat de trainingen van de wedstrijdgroep soms best lang en intensief zijn, wordt er de gelegenheid geboden om ondertussen iets te drinken. Aan het begin van de training kan er een flesje/beker op de tribune worden gezet, waar tussendoor even snel een slokje uit gedronken kan worden. Pakjes drinken zijn dan minder handig i.v.m. de grote hoeveelheid die in één keer opgedronken moet worden. Eten tijdens de training is niet toegestaan. Afval wordt netjes opgeruimd en IEDEREEN neemt zijn/haar flesje na de training weer mee.
 • Het wedstrijdgeld (inclusief juryboete) wordt tijdens de wedstrijdperiode geïncasseerd via automatische incasso bij de ouders / verzorgers. Wedstrijdgeld is het bedrag (door de KNGU / organisatie bepaald) dat per sporter betaald moet worden om mee te mogen doen aan de wedstrijden. Wanneer er door de club onvoldoende juryleden geleverd worden, wordt er een juryboete toegevoegd aan het wedstrijdgeld. (Mocht u interesse hebben in een jurycursus, dan horen wij dit graag.) Bij onverwacht niet deelnemen aan de wedstrijd of stoppen tijdens de wedstrijdperiode wordt het wedstrijdgeld ook in rekening gebracht. Dit omdat de vereniging al geruime tijd van te voren de inschrijving moet doen en uitschrijven niet meer mogelijk is.


JUDO

 • Een belangrijke regel bij judo: luister naar de Sensei (judojuf).
 • Bij judo draag je een judopak of gemakkelijk zittende kleding. Vanwege het oefenen op een mat wordt een lange broek geadviseerd, om schaafplekken op de knieën te voorkomen.
 • Vriendjes en vriendinnetjes mogen mee doen met de judo-training. Heeft hij of zij geen pak, dan is het mogelijk een leenpak te krijgen, mits twee dagen van tevoren bekend. Van de kleinere maten zijn er meestal twee aanwezig, wat groter moet meegenomen worden door de trainster.


BUITEN SPORTEN I.V.M. CORONA
Sport Vereent Oldemarkt is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en challenges die op website, www.sportvereentoldemarkt.nl, de instagram pagina; https://www.instagram.com/sportvereent/?hl=nl , https://www.instagram.com/sport_vereent_oldemarkt/?hl=nl , facebookpagina; https://www.facebook.com/SportVereentOldemarkt/?epa=SEARCH_BOX en in de turnoefeningen app van de vereniging worden gezet.

Mochten er administratieve zaken aan te geven zijn, dit graag per mail aan ledenadministratie@sportvereentoldemarkt.nl